Sousedé 55+ z.s. Veteran Club

Sousedé Veteran Club je pobočným spolkem hlavního spolku Sousedé 55+ z.s.

Je samostatnou právnickou osobou - Sousedé 55+ z.s. Veteran Club  -  IČ: 044 06 176
Spisová značka: L 67625 vedená u Městského soudu v Praze. 
Sídlo: Ratibořská 91/57, 747 18 Píšť
Předseda : Ing. Mgr. Josef Boček, MBA, LL.M., MSc, MPA, LL.A.

Účelem je zábava, relaxace a vzdělávání se.