Sousedé 55+ z.s. Růžová

Sousedé Růžová je pobočným spolkem hlavního spolku Sousedé 55+ z.s.

Je samostatnou právnickou osobou - Sousedé 55+ z.s. Růžová  -  IČ: 045 34 026 
Spisová značka: L 67621 vedená u Městského soudu v Praze. 
Sídlo: č.ev. 56, 405 02 Růžová
Byl zřízen transparentní účet spolku, u FIO banky číslo účtu: 23 00 89 79 63 /2010
Předseda : Bc. Václava Lieblová

Členem se může stát každý dospělý, který podá přihlášku.
Účelem je zábava, spolupráce, relaxace, péče o zdraví a vzdělávání se.