Sousedé 55+ z.s.

Sousedé 55+ z.s. - je zapsaný spolek. IČ: 039 18 785
Spisová značka: L 67617 vedená u Městského soudu v Praze.  
Sídlo: Opletalova 917/5, Nové Město, 110 00 Praha 1.
Korespondenční adresa : Ratibořská 96/65, 747 18 Píšť
Předseda : Ing. Mgr. Josef Boček, MBA, LL.M., MSc, MPA, LL.A.
Členové rady : Gerhard Tvrdý, Emil Vala
Bylo přiděleno daňové číslo DIČ: CZ03918785
Byla zřízená datová schránka spolku, ID datové schránky: z6z27kz
Byl zřízen transparentní účet spolku, u FIO banky číslo účtu: 26 00 78 45 30 /2010
E-mailová adresa spolku je: sousede55@post.cz
Webové stránky spolku jsou: www.sousede55.cz

Zakládá pobočné spolky, podle zájmu členů v jejich místě.
Účelem je zábava, spolupráce, relaxace, péče o zdraví a vzdělávání se. 

Stanovy-spolku - Stanovy spolku
Hlavni-vypis - Výpis ze spolkového rejstříku hlavního spolku
Dar-na-ucet - Darovacísmlouva převodem finančních prostředků na účet
Dar-hotove - Dar finančních prostředků hotově