Úvod

Sousedé 55+ z.s. - je spolek osob se společnými zájmy.
Účelem je zábava, spolupráce, relaxace, péče o zdraví a vzdělávání se. 

V souladu s Rezolucí OSN, Rozhodnutím vlády ČR, Národním akčním plánem, chceme:

- Vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, posilovat mezigenerační vztahy, jak v rámci obce, tak v širším kontextu občanské společnosti, vytvářet přirozené a zdravé prostředí pro soužití všech generací,
- Rozvíjet a udržovat péči o veřejné zdraví, fyzické a duševní zdraví, schopnosti a dovednosti, podporovat sebedůvěru a vzdělávání členů,
- Poskytování obecně prospěšných služeb a osvětu v oblasti zdraví a vzdělávání
- Organizace sportovních, kulturních a společenských aktivit,
- Přijímat a poskytovat sousedskou výpomoc,
- Zapojit členy spolku do správy obce,
- Podílet se na udržení a zlepšování životního prostředí.

Organizační struktura:
Hlavní spolek s celorepublikovou působností zakládá a podporuje pobočné spolky
Krajské organizace s krajskou působností soustřeďují a podporují místní pobočné spolky
Místní pobočné spolky soustřeďují a podporují akční skupiny